پنوماتیک اکچیتور

نصب داخل دیسپنسر جهت باز و بسته کردن مسیر گاز